english version


PRZEKRÓJ NASZEJ PRODUKCJI:
• Foremki na wyroby spożywcze
• Wkładki do bombonier
• Pudełka zamykane
• Tacki na wyroby garmażeryjne i spożywcze
• Tuby
• Blistry na wyroby techniczne
• Kasety i wkładki na kosmetyki
• Paletki techniczne