english version


ART PAK S.C.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Towarowa 8,10 tel. +48 33 810 0651 tel./fax +48 33 810 0652


Współwłaściciele:
Jerzy Broda tel.: 0606405694 jerzy_b@art-pak.com.pl
Artur Cybulski tel.: 0600965026 artur@art-pak.com.pl